Strona główna

WebQuest "Lokaty, obligacje, ..." jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W założeniu autora projekt ma być realizowany na dwóch przedmiotach: technologii informacyjnej i podstawach przedsiębiorczości.
Projekt będzie będzie realizowany w okresie czterech miesięcy, w trakcie zajęć szkolnych oraz w ramach tzw. pracy własnej uczniów.